Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

La Conselleria d’Educació i Universitat es fa càrrec de la formació directa del Bloc Comú, del Bloc Complementari, alguns mòduls del Bloc Específic i de tutoritzar el Bloc de formació pràctica.

El Bloc Específic també serà impartit pel professorat de les federacions, sempre sota la tutela i la supervisió del centre autoritzat, utilitzant les pròpies instal·lacions dels centres educatius o les intal·lacions esportives adients que disposi cada federació.