PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2023-2024.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 22 de setembre de 2023 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Judo, Hípica, Muntanya i Escalada, Piragüisme i Vela per al curs 2023-2024, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

+CAT_Resolucio_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_1_signada.pdf+CAT_Resolucio_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_1_signada.pdf

EXISTEIXEN DOS PROCESOS:
 

1r Procés d’ADMISSIÓ. Dies d’admissió a partir del día 28 de setembre de 2023 i fins el día 6 d'octubre 2023.


Tots els que heu sortit admesos a les llistes d’admissió, heu de fer el tràmit d’admissió. Per a tal procés heu de complimentar els següents documents:

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ

+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_2.pdf+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_2.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_3.pdf+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_3.pdf

En cas de no poder lliurar-lo en persona podeu autoritzar signant el següent document

+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_7.pdf+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_7.pdf

Una vegada complimentats aquests annexes i la documentació de la resolució, (si no l'heu aportat abans) l'heu de lliurar de forma presencial a l'IES en el termini establert.


2n Procés de MATRÍCULA. Dies de matriculació 11, 13 i 16 d’octubre de 2023

Emplenar el full de matrícula als EERE que es lliurarà de forma presencial o de forma telemàtica a l'IES de referència.

Els centres facilitaran el Document de Sol.licitud de matrícula a la web del centre.

Els justificants dels diferents pagaments. A continuació els teniu desglossats:

1. Obertura d’expedient (només en el cas d’alumnes nous al Centre): Model 046 ATIB
2. Serveis generals: Model 046 ATIB
3. Matrícula del Bloc comú : Model 046 ATIB
Per trobar els models 046 ATIB (És a dir, per fer el pagament dels punts 1,2 i 3) heu d'anar al següent enllaç i seguir les indicacions que vos indicam abaix d’aquest enllaç:    https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Una vegada a l’enllaç heu de seleccionar. —} ensenyaments esportius de règim especial —} després triar la modalitat corresponent si es exempció, bonificació 50% o no —} i després, heu d’anar a Matrícula i —  després,  ja podreu seleccionar les taxes corresponents al curs corresponent (fixau-vos bé de quina modalitat voleu matricular-vos).

 

4. Matrícula del Bloc específic al compte federatiu corresponent. 

6399(1).pdfResolució preus Bloc específic BOIB.pdf

ANNEXES_CAT_pdfa.pdfPreus Bloc específic per modalitats esportives i nivells.pdf

El número de compte de les federacions:

Atletisme: ES28-2100-8634-2302-0001-2799

Bàsquet: ES92-2038-3276-8260-0027-9100

Hípica: ES91-2038-3430-9160-0013-1394

Muntanya i Escalada: ES87-2056-0007-8120-2179-1021

Piragúisme: ES62-0049-2992-1721-1411-0008

Vela: ES57-0081-0159-6100-0158-9063

5. Aportacions per a activitats escolars en els EERE (10€) al compte de l’IES


6. Assegurança escolar només si són menors de 28 anys (1,12€) també al compte de l’IES.

Els majors de 28 anys han de presentar fotocòpia de la targeta sanitària, o assegurança privada, o fitxa federativa.
 

SOL.LICITUD MÒDULS PENDENTS. 

+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_6.pdf+CAT_adm_i_matricula_2023_2024_Annex_6.pdf