Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle final de grau mitjà en escalada serà necessari superar la prova RAE-MORO209, de caràcter específic, que s'estableix en l'annex XII.

La prova RAE-MORO209 acredita la competència professional de «Dominar les tècniques específiques de progressió en baixa i mitja muntanya estival i de progressió i seguretat pròpies de l'escalada esportiva en roca, escalada en vies equipades i semiequipadas, terreny variat i vies ferratas equipades amb el nivell suficient per al desenvolupament de la tasques pròpies del perfil professional», recollida en l'article 18 del present reial decret, a la qual en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 120 hores sobre la durada total del cicle final de grau mitjà en escalada

Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Final_Escalada.pdf Proves d'accés Cicle Final  Escalada.pdf