Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per al curs 2019-20 els ensenyaments esportius s'impartiran en règim nocturn:

cursos impartits durant l’horabaixa o vespre i en caps de setmana o períodes vacacionals. Aquests cursos es faran en règim semi presencial, és a dir, hi haurà unes hores de classe presencial i altres hores que es faran de forma telemàtica, des de casa, utilitzant una plataforma virtual on es podran descarregar apunts, entregar feines, fer proves teòriques... Dirigit a un tipus d’alumnat que per motius de feina i /o família no pot assistir a totes les hores que implica fer el curs.

Abans de l'inici del termini de matrícula publicarem el calendari i horaris pel curs 2019-2020 (veure apartat: calendari, preus i instruccions per la curs 2019-2020).