Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Tomeu Isern Bibiloni
Assessor Tècnic Docent del Servei d'Ensenyaments Esportius de Règim Especial
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Conselleria d'Educació i Universitat
c/ Alfons el Magnànim, 29, 4t. 07004 Palma
tel. 971 177754 extensió : 62173
bisern@dgplacen.caib.es