Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Antoni Burguera Suñer
Assessor Tècnic Docent del Servei d'Ensenyaments Esportius de Règim Especial
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Conselleria d'Educació i Universitat

c/ Del Ter, 16. Edifici Alexandre Rosselló Pastors

07009 Palma

tel. 971 177754 extensió : 62173

aburguera2@educaib.eu