La Conselleria d'Educació i Formació Professional per l'any 2023 convoca les proves d'accés generals per als Ensenyaments Esportius de Règim Especial al Cicle Inicial i de Nivell I de Grau Mitjà per a les persones que no tenen el requsit acadèmic de forma unificada amb la Convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2023.

Tota la informació per la prova d'accés a grau mitjà la podeu trobar a la microsite de Formació professional

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.