Torna

Servei d'escolarització

SORTEJOS DE DESEMPAT

Els sortejos públics que han de dirimir les possibles situacions d’empat a les llistes de sol·licituds s’efectuaran a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a les 10:00h dels dies indicats:

Data de celebració Resultat
Procés d’adscripció d'EI, EP i ESO 8 d'abril de 2022

MIRALLES

BUJOSA

Procés d’admissió a EI, EP, ESO i EE 25 de maig de 2022

INIESTA

MOLINA

Procés d’adscripció a batxillerat d'abril de 2022

CAPELLÀ

MOLINA

Procés d’admissió a batxillerat 1 de juliol de 2022

MANERA

PEDRAZA

El resultat d’aquests sorteigs es comunicarà a tots els centres i l’aplicació d’escolarització GestIB ordenarà automàticament pels criteris de desempat.