Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Alumne/a esportista d'alt nivell

  • Es poden beneficiar de la puntuació d'aquest criteri aquells alumnes que tenguin reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell.

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • L'Administració educativa consultarà els butlletins oficials corresponents per a confirmar que es compleix la condició.