Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Criteris elegits pel centre

 • Aquests criteris poden ser:
  • Fills de famílies monoparentals (enteses, a l’efecte d’aplicar aquesta Resolució, com les famílies en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).
  • Alumnes provinents de centres d’acolliment.
  • Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.
  • Alumnes del municipi de Palma que tenen el domicili a les zones estadístiques d’Establiments, Son’Espanyol, Son Sardina, sa Indioteria (rural), Son Riera, Son Ferriol, Aeroport, s’Aranjassa i es Pil·larí, per als centres situats a la seva zona.
  • Els centres especialment dotats i adaptats per atendre discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives han de donar prioritat en l’admissió d’alumnes als que tenen necessitats educatives especials associades a aquesta tipologia.
  • Fills d’antics alumnes del centre (s’ha d’entendre alumnes d’ensenyament regulat).
  • Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat en una escoleta de la Conselleria  d’Educació i Universitat o en una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI). Es pot consultar la relació d'aquests centres en aquest enllaç.
 • En el criteri per haver estat escolaritzat en una escoleta de la Conselleria d'Educació i Universitat o en una escoleta autoritzada, s’ha d’acreditar una escolarització mínima de quatre mesos dins el curs acadèmic 2018-2019. 

Puntuació que s'atorga

 • Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció del punt a dues circumstàncies o més o un punt sencer a una sola circumstància.
 • En els següents documents podeu consultar els criteris elegits per cada centre. Si un centre no surt és que no atorga cap puntuació en aquest apartat.

PDFCriteris dels centres de Mallorca (ACTUALITZAT)

PDF Criteris dels centres de Menorca (ACTUALITZAT)

PDF Criteris dels centres d'Eivissa (ACTUALITZAT)

PDF Criteris dels centres de Formentera (ACTUALITZAT)

Documentació

 • En general, no es poden consultar telemàticament.
 • Aquests criteris s'han de justificar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre, és a dir, amb la documentació que justifiqui clarament cada circumstància.
 • El criteri de fill de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o amb el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.