Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Criteris elegits pel centre

 • Aquests criteris poden ser:
  • Fills de famílies monoparentals (enteses, a l’efecte d’aplicar aquesta Resolució, com les famílies en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).
  • Alumnes provinents de centres d’acolliment.
  • Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.
  • Alumnes del municipi de Palma que tenen el domicili a les zones estadístiques d’Establiments, Son’Espanyol, Son Sardina, sa Indioteria (rural), Son Riera, Son Ferriol, Aeroport, s’Aranjassa i es Pil·larí, per als centres situats a la seva zona.
  • Els centres especialment dotats i adaptats per atendre discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives han de donar prioritat en l’admissió d’alumnes als que tenen necessitats educatives especials associades a aquesta tipologia.
  • Fills d’antics alumnes del centre (s’ha d’entendre alumnes d’ensenyament regulat).
  • Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat en una escoleta de la Conselleria  d’Educació i Universitat o en una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI). Es pot consultar la relació d'aquests centres en aquest enllaç.
 • En el criteri per haver estat escolaritzat en una escoleta de la Conselleria d'Educació i Universitat o en una escoleta autoritzada, s’ha d’acreditar una escolarització mínima de quatre mesos dins el curs acadèmic 2017-2018. 

Puntuació que s'atorga

 • Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció del punt a dues circumstàncies o més o un punt sencer a una sola circumstància.
 • En els següents documents podeu consultar els criteris elegits per cada centre:

PDFCriteris dels centres de Mallorca

PDF Criteris dels centres de Menorca

PDF Criteris dels centres d'Eivissa

PDF Criteris dels centres de Formentera

Documentació

 • En general, no es poden consultar telemàticament.
 • Aquests criteris s'han de justificar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre, és a dir, amb la documentació que justifiqui clarament cada circumstància.
 • El criteri de fill de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o amb el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.