Torna

Servei d'escolarització

Presentació de Sol·licituds

Procés d'admissió de Batxillerat

La presentació de sol·licituds per participar al procés d'admissió de batxiller es pot realitzar del 17 al 26 de juny de 2019 (ambdós inclosos) i es pot formalitzar tant telemàticament com presencialment.

Aquest termini és tant per als alumnes que ja tenen els requisits com els que estan pendents de setembre.

 

  • Sol·licitud per emplenar a mà
  • Tràmit telemàtic per als alumnes que han obtingut els requisits al juny o que provenen d'un sistema educatiu estranger i ja tenen el resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació. Accés al tràmit telemàtic
  • Tràmit telemàtic per als alumnes que estan pendents dels examens de setembre per tenir els requisits per accedir al nivell sol·licitat i per als alumnes que provenen d'un sistema educatiu estranger i que encara no tenen el resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació. En aquest cas, s'ha de lliurar al centre la documentació que justifica tenir els requisits per accedir al nivell sol·licitat dia 06 de setembre, com a màxim,  Accés al tràmit telemàtic

Important: Tant si s'opta per emplenar el tràmit telemàtic com per emplenar la sol·licitud a mà, s'ha d'entregar el justificant en el centre escollit en primera opció juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

Important: En cas d'haver participat al procés d'adscripció, si ara participa en el procés d'admissió i se li adjudica una plaça escolar, perdrà automàticament la plaça obtinguda en el procés d'adscripció.