Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Presentació de Sol·licituds

Procés d'adscripció de Batxillerat

La presentació de sol·licituds per participar al procés d'adscripció de batxillerat es pot realitzar del 4 al 8 de juny de 2018 (ambdós inclosos) i es pot formalitzar tant telemàticament com presencialment.

 

Important: Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al centre d'origen juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud, ABANS DE DIA 8 DE JUNY.

Encara que s'hagi realitzat el tràmit telemàtic abans de dia 8, si no es presenta el resguard al centre dins aquest termini, la sol·licitud constarà com a no presentada.

Important: En cas d'haver participat al procés d'adscripció, si ara participa al procés d'admissió i se li adjudica una plaça, perdrà automàticament la plaça obtinguda al procés d'adscripció.