Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Presentació de Sol·licituds

Procés d'admissió de Batxillerat

La presentació de sol·licituds per participar al procés d'admissió de batxiller es pot realitzar del 20 al 26 de juny de 2018 (ambdós inclosos) i es pot formalitzar tant telemàticament com presencialment.

Aquest termini és tant per als alumnes que ja tenen els requisits com els que estan pendents de setembre.

  • Sol·licitud en paper
  • Accés al tràmit telemàtic (si es tenen els requisits al juny o es té el resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació o convalidació d'estudis estrangers)
  • Accés al tràmit telemàtic (si s'està pendent dels examens de setembre per tenir els requisits o encara no té el resguard d'haver sol·licitat l'homologació o convalidació d'estudis estrangers)

 

Important: Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al centre escollit en primera opció juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud, ABANS DE DIA 26 DE JUNY.

Encara que s'hagi realitzat el tràmit telemàtic abans de dia 26, si no es presenta el resguard al centre dins aquest termini, la sol·licitud constarà com a no presentada.

Important: En cas d'haver participat al procés d'adscripció, si ara participa al procés d'admissió i se li adjudica una plaça, perdrà automàticament la plaça obtinguda al procés d'adscripció.