Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Presentació de Sol·licituds

 

Procés d'admissió a 5è i 6è EI, EP, ESO i Educació Especial

La presentació de sol·licituds per participar al procés d'admissió a 5è i 6è D'educació infantil, primària, ESO i educació especial es pot realitzar del 13 al 17 de maig de 2019 (ambdós inclosos) i es pot emplenar tant telemàticament com manualment.

Les sol·licituds de 4t EI dels alumnes que estaven pendents del resultat i les conclusions de l'avaluació psicopedagògica dels serveis d'orientació que determini la modalitat d'escolarització més adequada,  s'hauran d'emplenar manualment i presentar al centre adjuntant, a més de la resta de documentació, el corresponent informe psicopedagògic i el dictamen d'escolarització.

 

 

Important: Tant si s'opta per emplenar el tràmit telemàtic com per emplenar la sol·licitud a mà, s'ha d'entregar el justificant al centre escollit en primera opció juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

Important: En cas d'haver participat al procés d'adscripció, si ara participa al procés d'admissió i se li adjudica una plaça, perdrà automàticament la plaça obtinguda al procés d'adscripció. 

Procés d'adscripció de Batxillerat

La presentació de sol·licituds per participar al procés d'adscripció de batxiller es pot realitzar del 27 al 31 de maig de 2019 (ambdós inclosos) i es pot formalitzar tant telemàticament com manualment.

 

Important: Tant si s'opta per emplenar el tràmit telemàtic com per emplenar la sol·licitud a mà, s'ha d'entregar el justificant al centre d'origen juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.