Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020 La informació aquí reflectida és a títol informatiu. El resultat del procés es determinarà pel llistat provisional o pel definitiu, únics documents vàlids, disponible en el centre educatiu de la primera opció.