Torna

Servei d'escolarització

En el cas d'admissió 0-3:
Mitjançant aquesta consulta podreu veure si teniu plaça adjudicada a alguna de les opcions de la vostra sol·licitud.

En el cas adscripció i admissió EI (3-6 anys), EP, ESO, EE i Batxillerat:
Mitjançant aquesta consulta, el dia que surti la puntuació provisional, podreu veure la puntuació i els centres que heu sol·licitat. Si aquesta no fos correcta tendreu 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la puntuació, per tramitar una reclamació en el centre de 1a opció. En el cas de tràmits autenticats podeu utilitzar el tràmit de reclamacions que tendreu en la pestanya de sol·licituds.
El dia que surti la puntuació definitiva podreu veure quin centre us ha estat adjudicat. Si no se us ha adjudicat cap dels centres escollits en la vostra sol·licitud, sortirà un dia i hora aproximada de cita, en el que es podran mirar altres opcions.
Aquestes cites poden ser telefòniques o presencials. Si són presencials us haureu de personar a l'oficina d'escolarització corresponent. Si són telefòniques serà l'oficina corresponent la que es posarà en contacte amb els sol·licitants.