Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Acolliment, adopció o preadopció

 • La situació d'acolliment, adopció o preadopció es podrà al·legar en tots el criteris de barem.

Documentació:

 • Resolució administrativa de la mesura jurídica.
 • Certificat emès per l'entitat corresponent:
  • Insitut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
  • Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca.
  • Consell Insular d'Eivissa.
  • Consell Insular de Formentera.