Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Família nombrosa

  • Per tenir dret a aquesta puntuació és necessari tenir el títol de família nombrosa en vigor.

Puntuació que s'atorga:

  • 1 punt en els casos de família nombrosa general
  • 2 punts en els casos de família nombrosa especial

Documentació

  • Si el títol de família nombrosa està expedit a Mallorca, es pot consultar telemàticament. En altres casos, és necessari aportar el document en paper.