Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Malaltia crònica de l'alumne/a

 • A l’efecte d’aconseguir la puntuació per aquest criteri, ha de ser una de les següents patologies:
  • Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria
  • Artritis reumàtica juvenil
  • Malalties digestives:
   • Malaltia celíaca
   • Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa, etc.)
  • Malalties respiratòries: fibrosi quística
  • Malalties cardiovasculars: cardiopaties congènites
  • Malalties oncològiques
  • Malalties nefrològiques:
   • Insuficiència renal crònica
   • Trasplantament renal
  • Malalties endocrines:
   • Hipotiroïdisme congènit
   • Hiperplàsia adrenogenital congènita
   • Diabetis mellitus
  • Malalties neurològiques:
   • Epilèpsia
  • Hemofília

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • Les malalties cròniques s’han d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, en el qual han de constar la identificació del facultatiu, la seva signatura, el número de col·legiat, la malaltia que efectivament pateix l’alumne i la data d’expedició del certificat. Perquè sigui vàlid s’ha de poder llegir i ha de ser comprensible.