Torna

Servei d'escolarització

Alumne/a en acolliment familiar

  • Es poden beneficiar de la puntuació d'aquest criteri aquells alumnes que conviuen amb una família d'acollida.

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt.

Documentació

  • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
  • S’ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent: Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).