Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Alumne/a en acolliment familiar

  • Es poden beneficiar de la puntuació d'aquest criteri aquells alumnes que conviuen amb una família d'acollida.

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
  • S’ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).