avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Infància

Infància, joventut i famílies

Infància, joventut i famílies

Ruta de navegació

Text d'exemple
Cos del Tema - Fet de vida

Línea separadora


En els àmbits de la infància, la joventut i les famílies, el Govern és el responsable de coordinar i executar les polítiques de joventut i coordina i impulsa els programes europeus del Cos Europeu de Solidaritat. L’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) és l’ens instrumental des del qual es gestionen l’alberg i el campament de la Victòria, a Alcúdia, el recurs per a lleure més gran de la comunitat autònoma. 


El Govern, a més, té la responsabilitat de l’execució de les mesures de justícia juvenil, tant de medi obert com d’internament, per mitjà de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, a través de la qual es gestionen els tres centres d’internament (Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol) per a joves entre els 14 i els 18 anys que han comès algun delicte i tenen alguna mesura imposada. El programa de prevenció «Alter» és per a joves amb conflicte social i absentisme escolar. 


El Servei de Famílies coordina les polítiques d’infància amb els consells insulars, els quals tenen les competències en protecció de menors, així com els serveis suprainsulars de suport a la família, com són els tallers de competències familiars, el servei d’atenció psicològica en situacions d’emergència, el d’atenció a la violència filioparental, el dedicat a les víctimes d’assetjament escolar, el de tractament psicològic a nis i nines víctimes d’abús sexual infantil i el de registre de parelles estables. 


Així mateix, la Xarxa d’Emancipació impulsa els serveis de renda, habitatge i acompanyament per als joves que han sortit del sistema de protecció i han d’encarar un procés d’emancipació.
 

Infància, joventut i famílies

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


Infància, joventut i famílies

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mans de persones, una d'elles amb una petita pilota Conselleria de Famílies i Afers Socials
Dues mans entrellaçades Vols saber si pots rebre algun ajut social?
Gent jugant a un parc. En primer pla, persona en monopati Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
Imatge difuminada de persones en un pati Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​