avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Missatges on es pot llegir: Aturem les violències masclistes

Dones

Dones

Ruta de navegació

Des del Govern de les Illes Balears, s’ha donat impuls al compliment de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes, que s’implementa, es regula, es supervisa i es fa efectiva a través de l’Institut Balear de la Dona, com entitat referent en el desplegament d’aquesta norma legal i dels compromisos adquirits en el V Pla Estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes de les Illes Balears 2021-2023.  

Aquest compliment està en sintonia amb l’objectiu d’igualtat de la dona, l’ODS 5, proposat per l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible. 

Les mesures de l’ODS 5, de l’Agenda 2030, es concreten i alineen amb mesures concretes d’igualtat de gènere, dels Acords de Bellver, com a base de l’agenda política, i amb els principis generals de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Aquestes mesures estan relacionades amb la igualtat de gènere i s’enfoquen cap a l’afavoriment de la incorporació de les dones al mercat laboral i la generació de noves línies d’actuació en l’àmbit laboral. 

Altres àmbits d’actuació són el foment de l’educació en igualtat amb plans de coeducació a les aules; la continuïtat en la lluita contra les violències masclistes; l’eliminació de la publicitat sexista de l’Administració balear i el foment de noves formes de publicitat no lesives. 

Es posa especial interès en el desenvolupament continuat del pla de lluita contra l’explotació i el tràfic sexuals, i en la garantia de la formació en perspectiva de gènere dels empleats públics en l’atenció de qualsevol procés de violència masclista. 

Totes aquestes accions són objectius prioritaris d’actuació de l’Institut Balear de la Dona. 

De la mateixa manera, la posada en funcionament de l’Observatori per a la Igualtat, com a òrgan adscrit a l’Institut Balear de la Dona, de caràcter consultiu i assessor, suposa un pas important que ens permet analitzar i difondre informació sobre l’evolució dels indicadors relatius a la igualtat entre dones i homes, i per millorar la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere. 

En aquesta pàgina web trobaràs informació referent a recursos i enllaços d’interès, per donar-te suport i orientació.

 

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Dones

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Novetats

Línea separadora


Dona

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mans de persones, una d'elles amb una petita pilota Conselleria de Famílies i Afers Socials
cartells on es llegeix: Aturem les violències masclistes Vols informació o ajuda sobre la violència contra les dones?
Peus de persona que puja unes escales Observatori per a la Igualtat
Vehicles d'emergències Emergències

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​