avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Consum

Consum

Consum

Ruta de navegació

Des del Govern de les Illes Balears treballam amb l’objectiu de servir eficaçment la política de protecció als consumidors i usuaris que desenvolupa la Direcció General de Consum.

Aquesta Llei obliga els poders públics a aconseguir una protecció efectiva dels consumidors, especialment en allò que fa referència a la protecció de la salut i la seguretat, a la protecció dels interessos econòmics i socials legítims, a la protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis, i al dret a la informació sobre els productes i serveis. 

Al Servei d’Atenció als Consumidors hi trobaràs informació sobre l’estructura i el funcionament de l’Administració autonòmica de consum per via presencial, telemàtica i telefònica. A més, pots registrar documents a les oficines d’assistència en matèria de registre o per via telemàtica. Pots presentar les teves queixes i suggeriments i sol•licitar informació a través de qualsevol d’aquestes vies.

D’altra banda, l’arbitratge de consum és una eina per solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i les empreses o professionals, sense necessitat d’anar als tribunals ordinaris de justícia. La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears és l’òrgan de l’Administració autonòmica que dona suport a l’arbitratge de consum i l’administra a les nostres illes.
 

Publicador de continguts

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


Consum

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Control de tensió a una consulta mèdica Conselleria de Salut
Senyalització de l'organ amb fletxa indicativa Junta Arbitral de Consum
Imatge difuminada de peces que similen figures humanes Atenció a la ciutadania
Primer pla de teclat ordinador i mans que escriuen Vols fer els teus tràmits de manera telemàtica?

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​