avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Imatge banner

Esports

Esports

Ruta de navegació

L’activitat física i l’esport són una eina bàsica per a la cohesió social. Els seus valors formen part del llenguatge universal i serveixen per al foment de la pau, la unió entre totes les cultures del món i, sobretot, per promoure hàbits sans i saludables per a totes les persones. Així mateix, constitueixen en l’actualitat un mitjà important per a la transmissió de valors positius en la societat i també suposen un considerable impuls per a l’economia de les Illes Balears.

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre les ajudes al teixit esportiu, el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, L’Esport per a l’Edat Escolar, el Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears o la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears, entre altres.
 

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


Esports

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Expositor de postals Conselleria de Turisme, Cultura i Esports
Persona llegint un llibre Vols continuar estudiant?
Primer pla de sabatilles d'esport, auriculars, tovallola i ampolla aigua Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears
Gent jugant a un parc. En primer pla, persona en monopati Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)