avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Habitatge

Cerques un habitatge de protecció oficial?

Cerques un habitatge de protecció oficial?

Enllaços d'interès

Ruta de navegació

Com puc accedir a un habitatge de protecció oficial?

L’accés a l’habitatge és una de les prioritats del Govern de les Illes Balears. Si vols accedir a un habitatge de protecció pública (HPP), has de complir els requisits següents i inscriure’t com a demandant d’habitatge.

Per tant, per accedir a un habitatge de protecció pública és imprescindible inscriure’s al registre públic de demandants.

Quins requisits he de complir?

  • Ser major d’edat o menor emancipat legalment amb capacitat jurídica.
  • Tenir residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears 
  • No disposar d’habitatge en propietat, amb les excepcions que preveuen els criteris d’adjudicació aprovats pel Consell d’Administració de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI).
  • No haver renunciat de manera injustificada a un habitatge de l’IBAVI els dos anys anteriors.

Com em puc inscriure?

Els HPP poden ser de promoció privada, és a dir, fets per qualsevol promotor privat que construeix amb característiques d’HPP, o de promoció pública (IBAVI). En ambdós casos, cal emplenar el mateix formulari, tot i que la documentació que s’ha de presentar és diferent en un i altre cas.  La pots consultar aquí  i presentar-los. 

Quan hagis recopilat tots els documents precisos, pots presentar-los de manera presencial o telemàtica.

 

Presentació a les oficines de registre

A més de presentar els documents recopilats, has de descarregar, imprimir i signar dos documents més:

Una vegada tinguis els documents descarregats i signats, juntament amb la documentació esmentada, pots sol•licitar cita prèvia per presentar tota la documentació.

Com puc saber si la documentació que he presentat és la correcta? 

L’IBAVI revisarà la documentació i, si és correcta, rebràs un SMS de confirmació. En cas que no sigui correcta, l’IBAVI enviarà una comunicació, per la via marcada en el formulari, perquè esmenis la part incorrecta.

Com puc fer seguiment?

Consulta de manera periòdica a la web de l’IBAVI, les llistes d’adjudicació d’habitatges, ja que allà es publicaran els processos d’adjudicació dels habitatges de què disposa l’IBAVI, així com les llistes dels sol•licitants, aspirants a accedir a un dels habitatges disponibles.

L’IBAVI només avisarà els sol•licitants que han estat admesos i que tenen, per la puntuació obtinguda, opcions d’accedir a un dels habitatges disponibles.

La vigència de la inscripció al registre públic de demandants és de dos anys. 

Descripcio Opcio Text

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Cerques un habitatge de protecció oficial?

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Vista de balcons de vivenda Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat
Habitatge de protecció pública Habitatge
Primer pla amb un clauer amb el logotip de l'Institut Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Dues mans entrellaçades Vols saber si pots rebre algun ajut social?

Publicador de continguts


comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​