avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Discapacitat

Tens un familiar dependent o amb discapacitat?

Tens un familiar dependent o amb discapacitat?

Enllaços d'interès

Ruta de navegació

Vols accedir a recursos per a persones en situació de dependència o amb discapacitat?

En els darrers anys, hi ha hagut un increment de persones en situació de dependència a la nostra societat. La protecció d’aquestes persones és una prioritat per a aquest Govern, i, per això, treballam per dur a terme polítiques per a la promoció de l’autonomia personal.

Et volem facilitar tota la informació de les actuacions relacionades amb l’atenció i el suport a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat, a la gent gran i a altres col·lectius vulnerables, així com dels ajuts i les prestacions econòmiques aprovades amb aquesta finalitat, tant dins el marc normatiu de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, com les de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a Llei de dependència.

Vols saber si pots accedir a aquests recursos i com ho has de fer?

La Llei de dependència s’adreça a les persones que tenen dificultats per dur a terme per elles mateixes les activitats bàsiques de la vida diària:

  • Gent gran en situació de dependència.
  • Persones amb discapacitats moderades i greus, o grans dependents. 
  • Infants menors de tres anys en situació de dependència.
  • Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental en situació de dependència.

El reconeixement de la situació de dependència es demana amb una sol·licitud signada per la persona interessada, per qui la representi legalment (en el cas de menors de 18 anys o de gent gran incapacitada) o, excepcionalment, si escau, per la persona guardadora de fet. S’hi han d’adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen en el mateix imprès de sol·licitud.

Vols emplenar la sol·licitud?

Sol·licitud de l'ajut per dependència o discapacitat.

Pots presentar la sol·licitud de manera telemàtica, de manera presencial, o enviar la documentació per correu postal:

  • De manera telemàtica: 

Per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat. Per fer-ho, cal disposar d’un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve Permanent.

  • De manera presencial:

A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Pots consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica

  • Enviar la documentació per correu postal: 

En aquest cas, has de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

En tot cas, pots accedir al model de sol·licitud i a un resum de les principals característiques del procediment.

A banda, consulta tota la informació i els recursos que ofereix el Govern de les Illes Balears, tant a la ciutadania, com al personal cuidador o als professionals del sector.

Descripcio Opcio Text

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Tens un familiar dependent o amb discapacitat?

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mans de persones, una d'elles amb una petita pilota Conselleria de Famílies i Afers Socials
Professional ajudant a una persona gran Serveis socials i dependència
Primer pla de tres mans Portal de la Direcció General d'Atenció a la Dependència
Dues mans entrellaçades Vols saber si pots rebre algun ajut social?

Publicador de continguts


comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​