avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Mar

Règim especial de les Illes Balears

Ruta de navegació

Text d'exemple
Cos del Tema - Fet de vida

Publicador de continguts

Línea separadora


El Règim especial de les Illes Balears (REIB) estableix una sèrie de mesures de caràcter econòmic i fiscal encaminades a impulsar l’activitat econòmica i a millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania i la competitivitat de les empreses i els treballadors autònoms que operen a les Illes Balears, amb una atenció especial a determinats sectors i a determinades matèries clau a l’arxipèlag. Es tracta d’un conjunt d’iniciatives per tal de compensar els desequilibris generats per la insularitat a les Illes Balears.

El REIB s’ha desenvolupat actualment a través de dues normatives:

  • El Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears, distribuït en tres eixos principals: transport, energia i factor d’insularitat, nou instrument financer per augmentar la inversió pública a les Illes Balears.
  • El Règim fiscal de les Illes Balears, en vigor des de gener del 2023 a través de la Llei de pressuposts generals de l’estat, i que per primera vegada estableix incentius fiscals específics per a empreses i autònoms a l’arxipèlag: la reserva d’inversions i el règim especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres.

 

Presentació pública Règim Fiscal Especial de les Illes Balears

Consulta aquí el resum de la presentació pública del Règim Fiscal Especial de les Illes Balears.

Règim fiscal: nous incentius per a empreses i autònoms

Consulta aquí els nous incentius fiscals per a empreses i autònoms del Règim especial de les Illes Balears.

Normativa

Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears.

Règim fiscal especial de les Illes Balears. Disposició addicional 70 de la Llei de pressuposts generals de l’Estat per al 2023 (DA 70 Llei 31/2022).

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Novetats

Línea separadora


Contacte economia i hisenda

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Gràfiques en un ordinador portàtil Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Manos sobre una calculadora y portátil Cerques informació tributària?
Logotip de l'agencia en negre sobre un fons vermell Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Reunió de persones amb portàtil cada una Vols finançament per al teu negoci?

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​