avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

2 persones agafades de la mà

Drets i diversitat LGTBI

Drets i diversitat LGTBI

Enllaços d'interès

Ruta de navegació

Els drets i les llibertats individuals de les persones LGTBIQ+ són una garantia per a la ciutadania de les nostres illes. El Govern de les Illes Balears es compromet a aportar una mirada feminista interseccional a les polítiques públiques LGTBIQ+ i a les actuacions de tots els agents socials, econòmics i civils. Cal fer valer la diversitat sexual, familiar i de gènere per poder contribuir a erradicar l’LGTBI-fòbia a la nostra comunitat autònoma. 

 

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Drets i diversitat LGTBI

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Novetats

Línea separadora


Drets i diversitat LGTBI

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mans de persones, una d'elles amb una petita pilota Conselleria de Famílies i Afers Socials
cartells on es llegeix: Aturem les violències masclistes Vols informació o ajuda sobre la violència contra les dones?
Peus de persona que puja unes escales Observatori per a la Igualtat
Vehicles d'emergències Emergències

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​