avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Un obrer

Prevenció i salut laboral

Prevenció i salut laboral

Enllaços d'interès

Ruta de navegació

La salut dels treballadors és un dret essencial. Per tant, és imprescindible que el treball es desenvolupi en les condicions idònies per tal de prevenir i evitar que n’afecti negativament la salut. 

Des del Govern, a través de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), vetlam perquè tots els llocs de treball de les Illes Balears es dissenyin per minimitzar els riscs laborals dels treballadors i perquè es garanteixi la seguretat i la salut en el treball. 
 
En aquest apartat trobaràs l’accés als serveis públics de seguretat i salut laboral així com a distints materials pràctics i protocols en aquestes matèries.
 

Línea separadora


HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Novetats

Línea separadora


Contacte salut laboral

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Primer pla de foli amb gràfics relatius a dades econòmiques Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia
Habitatge amb andamiage a la façana i operari Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)
Fonendoscopi, plat vermell amb forma de cor i poma verda a sobre EinaSalut
Professional escriu en ordinador Vols demanar cita amb el sistema sanitari?

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​