Torna

Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears

JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE LES ILLES BALEARS

L’arbitratge de consum es una eina per a solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre les persones consumidors i les empreses o professionals, sense necessitat d'anar als tribunals ordinaris de Justícia.

L’arbitratge de consum està organitzat a Espanya com a un vertader sistema: el Sistema Arbitral de Consum.  El Sistema està format per juntes arbitrals de consum de divers àmbit.

A les nostres Illes, la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears té com a finalitat resoldre les reclamacions presentades pels consumidors contra empreses o professionals que accepten resoldre la controvèrsia mitjançant l’arbitratge de consum.

La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears es l’òrgan de l’Administració autonòmica que dona suport i administra l’arbitratge de consum a les nostres Illes.
La Junta disposa de tres llistes d’àrbitres de consum acreditats i amb experiència, que resolen els conflictes de consum en equitat.

En definitiva, el Sistema Arbitral de Consum permet a les dues parts resoldre les controvèrsies sense despeses i sense necessitat de recórrer als Tribunals de Justícia.

 

Accessos directes

Enllaços relacionats