Torna

Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears

Normativa

 

La normativa reguladora de l'arbitratge de consum és el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum i, de manera supletòria, la Llei 60/2003,de 23 de desembre, d'Arbitratge. També la Llei 7/2014 de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, als articles 51, 52 i 53, recolza l’arbitratge de consum i dona rang legal a la Junta Arbitral de Consum autonòmica.

 

descarga-pdf.gif BOE - Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer

descarga-pdf.gif BOE - Llei 60/2003, de 23 de desembre

descarga-pdf.gif BOE - Llei 7/2014, de 23 de juliol