avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Oposicions

Et vols presentar a oposicions?

Et vols presentar a oposicions?

Ruta de navegació

Com em puc presentar a unes oposicions en set passos

L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) és l’organisme que tramita els processos de selecció del personal funcionari i laboral i els procediments de provisió de llocs de treball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per formar part d’una borsa de personal, els aspirants s’han de presentar a un concurs o concurs oposició, en què es valoren els mèrits segons cada convocatòria.

La Comunitat Autònoma reserva una quota d’un 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sens perjudici que s’hagi d’acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional corresponent. 

Si vols treballar com a docent, tota la informació sobre interins, oposicions i altres tràmits relacionats amb els cossos docents de les Illes Balears es pot consultar aquí.

Si vols treballar al Servei de Salut de les Illes Balears, consulta tota la informació de totes les ofertes d’ocupació pública del Servei de Salut de les Illes Balears.

Si vols treballar com a funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consulta tota la informació al Portal de l'opositor/a de la Direcció General de Funció Pública.

Descripcio Opcio Text

Et vols presentar a oposicions?

Línea separadora


Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Et vols presentar a oposicions?

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mans sobre unes peces de fusta que simulen persones Conselleria de Presidència i Administracions Públiques
Aula Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
Ma amb un bolígraf Portal de l’opositor/a
Dos policies locals d'esquena Procés unificat de policia local

Publicador de continguts


comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​