avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Detall d'un bitllet

Economia i hisenda

Economia i hisenda

Ruta de navegació

Aquí trobaràs informació sobre com i en què gasta el Govern de les Illes Balears els doblers. Volem mostrar de manera clara al ciutadà com es distribueix el pressupost, d’on venen els ingressos i a què destinam les despeses. També coneixeràs a quines polítiques concretes es destinen més doblers, salut, educació, protecció social, etc. i podràs cercar quina àrea t’interessa més. Molta d’aquesta informació la trobaràs aquí. També t’explicam quins tipus d’imposts hi ha i a què responen o la diferència entre el deute i el dèficit d’una administració. 

Els pressuposts generals d’un govern són importantíssims, permeten distribuir els recursos en polítiques socials, enfortir els serveis públics essencials d’aquesta comunitat i continuar desenvolupant el cicle inversor per a la millora del nostre model productiu i per garantir un creixement sostenible a les Illes Balears.
 

Publicador de continguts

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


Contacte economia i hisenda

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Gràfiques en un ordinador portàtil Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Arxivador Central de Contractació de la CAIB
Logotip de l'agencia en negre sobre un fons vermell Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Imatge difuminada amb monedes apilades i la bandera de la Comunitat Europea Vols accedir als fons europeus?

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​