avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Directori

Govern obert

Ruta de navegació

El concepte de govern obert, inspirat en l’expressió anglosaxona open government (administració oberta), defineix una forma de governar caracteritzada per la transparència, la participació ciutadana activa, la col·laboració en els processos de decisió, l’ètica i la rendició de comptes en l’àmbit públic. Es basa en el principi que la ciutadania no solament té dret a estar informada sobre les accions del seu govern i la gestió dels recursos públics, sinó que també ha de tenir la capacitat d’exercir influència en les decisions que afecten la comunitat. A més, el govern obert promou un diàleg constant entre el govern i els ciutadans, establint una relació de confiança mútua i respecte, essencial per reforçar la democràcia.

Aquesta secció dona accés a la informació i els recursos desenvolupats per promoure aquest model de gestió, entre els quals destaquen:

  • El Portal de Govern Obert, que centralitza els diversos portals que el Govern posa a disposició de la ciutadania amb l'objectiu de fomentar una relació més propera i directa amb l'Administració, i que informa de les actuacions realitzades en aquest àmbit.

  • El Portal de Transparència, que canalitza el compliment de les obligacions de publicitat activa del Govern. Aquí trobareu dades rellevants sobre l’estructura institucional, els alts càrrecs, detalls dels contractes i les subvencions, i una àmplia gamma d’informació destinada a assegurar la màxima transparència en la gestió dels assumptes públics. A més, el Portal ofereix orientacions sobre com exercir el dret d’accés a la informació pública, el qual permet obtenir dades i documents en poder de l’Administració, tret que hi hagi restriccions legals que ho impedeixin; així com una extensa informació sobre l’exercici d’aquest dret a la Comunitat Autònoma.

  • El Portal de Participació Ciutadana, l’espai telemàtic que us convida a participar activament en la presa de decisions en processos o procediments com ara l’elaboració de normativa o el disseny de plans i programes.

  • El Portal de Dades Obertes, la plataforma digital que proporciona accés lliure i obert a conjunts de dades públiques.

Addicionalment, aquesta secció us proporciona informació detallada sobre la localització, la identificació i la recuperació, en el marc de la Llei 10/2016, de les restes de persones desaparegudes i dels processos de memòria per a la reparació i el reconeixement de la dignitat de les víctimes de tota forma de violència.

Publicador de continguts

Línea separadora


Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


Publicador de continguts

Línea separadora


Govern Obert

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​