Tipus de danys forestals

 

Tractam en aquest apartat els danys ocasionats no per les plagues, sinó per altres agents que unes vegades són físics (gelades, ventades, nevades, llamps, etc.) i d'altres provocats per éssers vius (com les rosegades de conill, llebre i cabra).

Els primers són els anomenats danys abiòtics.

Els segons són els anomenats danys biòtics.

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.