Símptomes i Danys

top banner

Els símptomes són diferents en les diferents parts de la planta. En els fulls apareixen orificis a la mateixa altura del full, en sortir i desplegar aquesta, des de l'interior de l'estípit. Anteriorment l'eruga va estar menjant aquesta part del full a l'interior. A la part exterior, a la corona del margalló, s'observa serradures i melassa, el que indica que hi ha erugues menjant a l'interior. Si tota la part inferior d'un palmell és atacada, aquesta s'asseca i surt fàcilment tirant d'ella, amb la seva base rosegada i restes de serradures. En rares ocasions, es genera una rebrot lateral del estípit principal, podent torçar i genera una desviació de l'eix del tronc. La mort de l'únic meristema apical de margalló condueix a la mort de tota la planta.

Danys a les fulles Danys a fulles (perforacions i rotures)
Danys a les fulles Danys a fulles (perforacions i rotures).
Danys al tronc Danys al tronc (serradis).
Danys al tronc de la palmera. Danys al tronc (serradís).
Danys al tronc (serradís). Danys al tronc (serradís).
Danys al tronc (serradís). Danys al tronc (serradís).
Danys al tronc (serradís). Garballons afectats.
Danys al tronc (serradís). Garballons afectats.
Zona tractada i afectada. Garballó mort.
Zona tractada i afectada. Garballó mort.