Descripció i objectius

 

La Xarxa Europea de Seguiment de Danys en els Boscos Nivell I consisteix en un conjunt de parcel·les de mostreig distribuïdes arreu de la UE segons una malla 16 x 16 km. Allà on un vèrtex d'aquesta xarxa coincideix amb una massa forestal arbrada s'hi estableix una parcel·la que permet inventariar anualment els danys.

Es va posar en marxa l'any 1985, amb el programa de Cooperació Internacional per a l'Avaluació i Seguiment de la Contaminació Atmosfèrica en els Boscos (PCI Boscos).

Actualment a les illes hi ha 9 parcel·les de nivell I: 5 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa.

   Xarxa Nivell I

 

Els objectius que persegueix l'avaluació de l'estat de salut dels boscos són:

  1. Realització d'un balanç periòdic sobre variació espacial i temporal de l'estat dels boscos i la seva relació amb els factors d'estrès, especialment la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa es va crear la Xarxa Europea de Nivell I.
  2. Analitzar les relacions entre l'estat de vitalitat dels ecosistemes forestals amb els factors d'estrès, especialment la contaminació atmosfèrica.
  3. Càlcul dels nivells i càrregues crítics i els seus excedents en els boscos.
  4. Cooperar mitjançant activitats de seguiment que puguin aportar informació complementària sobre el Canvi Climàtic i la Biodiversitat als sistemes forestals, contribuint a la Gestió Sostenible.
  5. Aportar informació comuna a nivell europeu sobre processos ecològics i cicles de nutrients dels sistemes forestals.
  6. Aportar informació necessària per cobrir el criteri 2 (manteniment de la salut i vitalitat dels sistemes forestals), dels bioindicadors per al Maneig Sostenible dels Boscos a escala europea.

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 02.