Torna

Servei de Sanitat Forestal

Funcions del Servei de Sanitat Forestal

Les funcions del Servei de Sanitat Forestal són les següents:

 • Elaborar, revisar, desenvolupar i actualitzar l'estratègia de Sanitat Forestal de les Illes Balears.
 • Definir les estratègies sobre el control de plagues i malaties forestals.
 • Definir i dirigir projectes i programes del Pla de Sanitat Forestal.
 • Fer el seguiment i el control de plagues i malalties forestals.
 • Planificar i executar campanyes i tractaments.
 • Vetllar pel comportament dels compromisos europeus en Sanitat Forestal.
 • Fer el seguiment i el control de programes de col·laboració, inversió i investigació amb entitats públiques i privades i altres comunitats.
 • Elaborar la cartografia necessària per a dur a terme els tractaments.
 • Coordinar en camp els diferents tractaments aeris i terrestres contra plagues i malalties forestals.
 • Fer els controls i els estudis de seguiment de plagues i malalties forestals de les Illes Balears.
 • Realitzar els controls i experiències de camp d'investigació sobre espècies plaga i espècies vegetals incloses en el Pla de Sanitat Forestal.
 • Elaborar els Plans de Sanitat Forestal en Espais Naturals Protegits.
 • Assessorar la població i les institucions que ho demanin i redactar informes relacionats amb la Sanitat Forestal.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.