NOVETATS - ANUNCIS

2016

sanefa

Desembre

Creació grup coordinació Xylella fastidiosa BOIB núm. 20 de 16 de febrer

Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 25 de novembre de 2016 per la qual es declara un brot de Xylella fastidiosa (Wells et al.) a les Illes Balears i s’adopten mesures fitosanitàries per eradicar-la i controlar-la (BOIB núm. 152 de 16 de desembre)

Evolució captures trampes escolítids Mallorca - Andratx

2º tanda del Curs de sanitat forestal Marratxí

Escolítids infestació Mallorca 2016

Escolitids infestacio Menorca 2016

Escolitids infestacio Eivissa 2016

Escolitids infestacio Formentera 2016

Resolució de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 a l'illa de Mallorca.

Resolució de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de Menorca per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 a l'illa de Menorca.

Resolució de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de Eivissa per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 a l'illa de Eivissa.

Resolució de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de Eivissa per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 a l'illa de Formentera.

Novembre

Mapa d'afectació de la processionària del pi Eivissa - 2016

Mapa d'afectació de la processionària del pi Formentera - 2016

Entrevista de ràdio illa Formentera a Luís Núñez Octubre 2016

Nota de premsa caixes niu

Anàlisis escolítids Mallorca Andratx 2016

Nota Curs Sanitat Forestal al personal de l'Ajuntament de Marratxí

Nota de premsa anàlisi escolítids a la zona de l'incendi d'Andratx

Octubre

Nota de premsa de la declaració plaga de processionària a Formentera

Resolució de plaga de processionària del pi a l'illa de Formentera.

Mapa d'afectació. Perforadors del pi 2016

Tractament contra la processionària del pi a les àrees recreatives de Mallorca (Minut 67:50 al 71:00)

Setembre

Nota de premsa tractament terrestre Formentera

Nota de premsa situació processionària Formentera

Nota de premsa àrees recreatives processionària

Resolució de la Directora General d'Espais Naturals i Biodiversitat sobre Banyarriquer (Cerambyx cerdo)

Agost

S'han preparat unes fitxes visuals de l'eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon).

Juliol

- Curs EBAP Eivissa

Resum mapes d'infestació Processionària Mallorca i Menorca

Campanya divulgació Cerambyx

Juny

Butlletí Sanitat Vegetal, processionària i Paysandisia archon

Curs Cabrera

Curs EBAP Mallorca

Informació Paysandisia PN Llevant

PWP Jornada presentació Pla Sanitat Forestal

Ses Cases Velles Paysandisia

Cronograma d'actuacions de control per Paysandisia

- Sol·licitud i autorització per realitzar els treballs de control de la Paysandisia archon.

Maig

- Programa "Ara Mateix. Les alzines de Mallorca s'estàn morint" (del minut 16:30 al 22:00).

- L'eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon)

- Comença el període de col·locació de trampes per a processionaria

- Presentació dels resultats dels mapes d'afectació per processionària 2016.

- Intensificació en la lluita contra el banayarriquer a Mallorca.

- Documents de l'Ajuntament d'Artà - Avís reunió eruga Montferrutx.

Abril

- Nota premsa Paysandisia.

- Mapes de nivells de processionària de Mallorca i Menorca.

- Actuacions de control contra els perforadors dels pins al Parc Natural de Mondragó.

- Mapa de nivell d'afectació de Lymantria a Menorca 2015.

Març

- Resum de les prospeccions dels organismes de quarantena de l'any 2015.

Febrer

- Perill processionària

Gener

- Nota processionaria del pi a les Pitiüses

- Informe inicial de Paysandisia archon

- Resultados del 2015 de la Red Balear de evaluación y seguimiento de daños en masas forestales

- Nota del Treball de Final de Grau

SSF