Danys produïts per invertebrats

 

La resta de danys són produïts per les plagues forestals, les quals mereixen una atenció específica a banda.

Podeu accedir-ne a més informació específica fent click al següent enllaç:

Servicio de Sanidad Forestal - Cabecera Baja 03.