Mesures fitosanitàries obligatòries

(gestionades per la Direcció General de Medi Rural i Marí)

 capçalera

Si sospitau que teniu la plaga és molt important que aviseu el més aviat possible a la Secció de Sanitat Vegetal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal que s’adoptin les mesures oportunes.
ÉS NECESSARI ERADICAR ELS BROTS INICIALS PER EVITAR-NE L’EXPANSIÓ.
Telèfon de Sanitat Vegetal669 765 440 / 647 348 894

A Mallorca

  • Queden prohibits la comercialització i el moviment de palmeres amb símptomes de la plaga.
  • Totes les palmàcies (amb més de 5 cm de tronc) que circulin per l’illa han d’anar acompanyades del passaport fitosanitari.
  • Totes les persones físiques i jurídiques que produeixin, comercialitzin o importin palmeres han d’estar inscrites al Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals (ROPCIV).
  • Qualsevol introducció de palmeres a l’illa s’ha de comunicar prèviament, per escrit, a la Direcció General de Medi Rural i Marí.
Becut vermell de les palmeres - Fulla de palmera amb la base mossegada. Becut vermell de les palmeres - Palmera greument afectada, amb la part central destruïda pel becut vermell.
Fulla de palmera amb la base mossegada.
Foto: © Emilio Cayuela
Palmera greument afectada, amb la part central destruïda pel Becut vermell.
Foto: © Emilio Cayuela

A les àrees de seguretat (fins a deu quilòmetres del focus de la plaga)

  • Queden prohibits la comercialització i el moviment de qualsevol palmàcia.
  • S’han de fer dos tractaments fitosanitaris preventius a totes les palmàcies de la zona de vigilància intensiva (fins a un quilòmetre del focus) i a totes les de l’àrea de protecció susceptibles d’estar afectades per l’insecte.
  • S’han de destruir totes les palmeres i les restes vegetals afectades per la plaga, i les que, a criteri dels tècnics de la Direcció General de Medi Rural i Marí, constitueixin un greu perill de difusió.
Becut vermell de les palmeres - Larves que viuen a les palmàcies.
Larves que viuen a les palmàcies.
Feu click a la imatge per engrandir-la

Mesures fitosanitàries obligatòries per als productors, comerciants i importadors de palmàcies

  • Han de dur el registre dels moviments de palmàcies.
  • Han de fer un tractament fitosanitari mensual (de març a novembre) amb productes autoritzats, i han de deixar constància d’aquests tractaments.
Si sospitau que teniu la plaga és molt important que aviseu el més aviat possible a la Secció de Sanitat Vegetal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal que s’adoptin les mesures oportunes.
ÉS NECESSARI ERADICAR ELS BROTS INICIALS PER EVITAR-NE L’EXPANSIÓ.
Telèfon de Sanitat Vegetal: 900 101 477

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.