Mesures preventives

 capçalera

El mètode més efectiu és el d'eliminar les alzines que contenen les larves.

Abans de guardar els troncs en el llenyer, els hem de tallar a trossos petits perquè les larves no puguin continuar fent-hi les galeries i no puguin sortir.

Banyarriquer de l'alzina - Comparació de tamany entre les galeries i una moneda. Banyarriquer de l'alzina - Galeries plenes del serradís generat per l'emergència dels adults.
Comparació de tamany entre les galeries i una moneda.
Foto: © Luis Núñez
Galeries plenes del serradís generat per l'emergència dels adults.
Foto: © Luís Núñez

També es poden aplicar les altres mesures preventives que hem indicat a l'apartat anterior, però n'hem de tenir en compte la baixa efectivitat, l'alt cost econòmic i la necessitat d'una continuîtat any rera any.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.