La xinxa americana del pi (Leptoglossus occidentalis)

 

PLANTA A LA QUE AFECTA: Pi blanc (Pinus halepensis).

És un insecte hemípter (xinxa) i xuclador que s'alimenta de la saba de brots, pinyons i pinyes en formació, de manera que resulten inviables per a la seva germinació.  

En les zones d'on es originari s'alimenta de les espècies Pseudotsuga menziessi., Pinus spp., Larix occidentalis i Tsuga heterophylla; en aquestes àrees es considera una plaga.

Els danys els produeixen tant les nimfes com els adults durant l'alimentació; aquesta es produeix mitjançant un estilet que la xinxa té a la boca, amb el qual absorveix el contingut de pinyes i pinyons. Aquesta alimentació pot provocar des de la deformació de les pinyes, fins la disminució de la capacitat germinativa de les llavors i, per tant, la reducció de la seva viabilitat. 

 Adult de (Leptoglossus occidentalis).
Foto: © Diego Olmo

 

Es poden observar durant la tardor i hivern, quan busquen refugi d'hivernada on protegir-se del fred com: nius d'aus, trampes i caseres abandonades i construccions humanes. Donat el seu comportament gregari poden generar alarma entre la població; no obstant això, cal remarcar que no causen lesions als humans.

Presenta dues característiques que faciliten la seva identificació: tíbies posteriors en forma laminar i un dibuix de línies blanques en la zona interior dels hemilitres (similar a un 4 capgirat)

A Europa es desconeix la incidència que aquest insecte pot tenir sobre la viabilitat dels pinyons. Tampoc existeix cap reglamentació específica ni s'han desenvolupat atraients ni trampes específiques.

A les Illes Balears, s'ha confirmat oficialment la presència de L. occidentalis l'any 2011 a Menorca, i posteriorment a Mallorca.

Per a més informació podeu llegir les següents fitxes descriptives:

En cas de detectar aquest xinxa avisau al Servei de Sanitat Forestal 971176666