Torna

Servei de Sanitat Forestal

La papallona del boix Cydalima perspectalis

PLANTA A LA QUE AFECTA: Totes les espècies de boix

Cydalima perspectalis és un lepidòpter de la família Crambidae, descrit per primer cop per Walker l’any 1859. Prové del sud-est asiàtic (Xina, Japó i Corea) i va ser introduït a Europa l’any 2007, a Alemanya, possiblement a través del comerç de planta.

Es tracta d’una espècie invasora i exòtica, encara que no està catalogada com a tal, que s’ha estès ràpidament per Europa, afectant ja a més de 29 països. A Espanya es va detectar per primer cop l’any 2014 (Cantàbria, Galícia i Catalunya), i a les Illes Balears l’any 2018 a Mallorca, i posteriorment al 2019 a Cabrera.

Desenvolupa entre 2 i 5 generacions a l’any. A Balears s’estan realitzant seguiments de l’espècie per determinar-hi el nombre de generacions, que sembla que estaria entre 2 i 3, en funció de les condicions climatològiques.

En cadascuna d’aquestes generacions passa per 4 estadis larvaris ben diferenciats: papallona, ou, larva i crisàlide. Durant l’ hivern roman com a larva juvenil, protegida entre 2 fulles de boix i recoberta per filaments de seda.                                                                                                             

Papallona

FOTO: ©Emili Bassols

Posta d'ous

FOTO: ©Emili Bassols

Eruga en estadia larvari avançat

FOTO: ©Emili Bassols

Crisàlide

FOTO: ©Emili Bassols

Els danys els genera l’eruga durant la seva alimentació. Pot provocar defoliacions completes dels boix, i si aquestes són successives, arribar a danyar l’escorça de les branques i del tronc. S boix esgota la seva capacitat per rebrotar, acaba morint.

A les Balears hi ha bàsicament dues espècies de boix, el B. sempervirens i el B. balearica. El primer d’ells el trobem bàsicament en l’àmbit de la jardineria, mentre que el B. balearica forma part de la vegetació natural; es tracta d’una espècie endèmica i catalogada, ubicada majoritàriament en la Serra de Tramuntana de Mallorca i també en l’illa de Cabrera; aquest vegetal ha disminuït la seva densitat dràsticament en les últimes dècades, per la qual cosa resulta fonamental controlar l’expansió d’aquesta nova espècie exòtica per tal que no comprometi encara més la seva supervivència.

       

                               

Fulla defoliada

FOTO: Sandra Closa

Boixeda afectada. Torrent de Can Vela Gran, Pollensa.

FOTO: Sandra Closa

Existeixen diversos mètodes de lluita: l’eliminació manual de erugues, ous, crisàlides, la instal·lació de trampes per al monitoratge i la captura d’insectes adults, els tractaments fitosanitaris amb productes biològics i de contacte o l’alliberament de parasitoids.

Trampa amb feromona d'atracció sexual
FOTO: Marisa Santiago

Actualment el servei de Sanitat Forestal està duent a terme el seguiment periòdic de boixedes per determinar el cicle biològic de l’espècie a Balears i estudiar els possibles depredadors. També tenim en marxa un sistema de trampeig i estem estudiant la possible aplicació de la lluita biològica (l’alliberament de parasitoids principalment) com a mètode de control de la plaga.

En els següents enllaços hi trobareu informació més detallada:

- Fitxa descriptiva

- Fullet divulgatiu