Actuacions de la Conselleria

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Alta 01.

Davant d'aquesta situació alarmant, la Direcció General de Biodiversitat està dissenyant un estudi pel control del banyarriquer a les finques públiques.

Les actuacions fetes fins ara i les que s'han previst són les següents:

  • Localització de les zones afectades.
  • Elaboració d'un calendari de les actuacions que s'han de dur a terme segons l'època de l'any.
  • Eliminació dels arbres atacats per disminuir el nombre de larves.
  • Repoblació amb alzina dels llocs on no hi ha regeneració natural.
  • Control de la cabra assilvestrada a fi d'evitar que es mengi o debiliti les plantes joves.
  • Control exhaustiu en els aprofitaments forestals de les finques privades i públiques marcant tots els arbres que s'han de talar: debilitats, malalts, dominats per altres, vells, atacats, etc.
  • Assessorament tècnic i concret dels tècnics forestals de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat als propietaris forestals.
Banyarriquer de l'alzina - Llenya amb galeries de Banyarriquer. Banyarriquer de l'alzina - Femella adulta cercant lloc per la posta d'ous.
Llenya amb galeries de Banyarriquer.
Foto: © Luis Núñez
Femella adulta cercant lloc per la posta d'ous.
Foto: © Luís Núñez

No obstant això, totes aquestes mesures i tots aquests mètodes de control, les dificultats més grans amb què ens trobam són la impossibilitat de localitzar la totalitat dels arbres afectats de tot el territori de les Illes Balearsi d'eliminar-los tots, i també l'elevat cost que tot això suposa.

Sobretot, som conscients que el propietari n'és el responsable i que dur a terme aquestes actuacions li suposa un gran esforç que moltes vegades no pot fer si no és amb l'ajuda de l'Administració.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.