Torna

Servei de Sanitat Forestal

                           

                                                                             IllesSostenibles_CAT_col.png

SANITAT FORESTAL 3.0: ÚS DE NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA MODELITZACIÓ FORESTAL I MILLORA FITOSANITÀRIA DE LES MASSES FORESTALS (ITS2019-137).

Aquest projecte es basa en l'execució d'una sèrie d'actuacions finançiats amb fons de turisme sostenible (ecotasa) sobre les principals plagues i malalties que poden afectar els nostres boscos, per tal de mantenir-los en bons estat sanitari.

També es profunditzarà en l’anàlisi i desenvolupament de noves tecnologies que permetin monitoritzar i avaluar l’estat dels nostres boscos a traves de informació proporcionada per imatges satel·litals i altres tècniques d’innovació i modelització forestal.

Es prioritzaran les actuacions en els espais de rellevància ambiental i en les finques públiques propietat de les diverses administracions, amb un ús públic intens.

El objectiu final és la preservació dels boscos de manera que puguin seguir proporcionant-nos els múltiples serveis i beneficis ambientals, paisatgístics, socioeconòmics, recreatius i educatius que els hi són inherents.

Les principals actuacions que es desenvoluparan en aquest projecte són: la creació d’una metodologia i tècnica per monitoritzar, modelitzar i avaluar l’estat sanitari de les masses forestals a partir d’imatges hiperespectrals, així com la integració d’imatges de teledetecció i d’informació satel·lital; la creació d’un visor web on s’integri tota la informació sobre la sanitat forestal; i per últim, actuacions de millora sanitària de les masses forestals, com la silvicultura preventiva, tractaments fitosanitaris, les tallades sanitàries o el trampeig.