Mètodes de control

 

Pel control de diferents espècies d'insectes que poden arribar a proliferar i formar plagues, s'utilitzen les trampes de captura d'adults. Així la reproducció els resulta més difícil a causa de la desaparició dels individus sexuats.

Altres plagues forestals - Trampa tipus Delta transparent amb feromona de Rhyacionia buoliana. Altres plagues forestals - Trampa tipus delta per captura d'insectes voladors.
Trampa tipus Delta transparent amb feromona de Rhyacionia buoliana.
Foto: © Luis Núñez
Trampa tipus delta per captura d'insectes voladors.
Foto: © Luis Núñez

Moltes d'aquestes espècies apareixen de forma explosiva després d'un incendi forestal o quan hi ha arbres caiguts al medi forestal. Per aquesta raó és bastant factible evitar deixar troncs caiguts i netejar el bosc d'aquest tipus de restes.

Alguns insectes que poden formar plagues o ser transmissors de malalties dels arbres, són de petita mida i bons voladors. Per aquests casos són efectives les trampes delta construïdes normalment de cartró i que compten amb la cara interna encolada perquè els insectes s'hi quedin adherits.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.