Escarabatet de l'om (Xanthogaleruca luteola)

 

PLANTA A LA QUE AFECTA: Om (Ulmus minor)

Insecte coleòpter de la família Chrysomelidae. S'alimenta d'om (Ulmus minor). Sol tenir dues generacions a l'any, i produeix defoliacions gairebé completes a l'arbre (menjant-se el parenquima de les fulles i deixant només els nervis).

Altres plagues forestals - Fulles de l'om amb típiques mossegades per larves de (Xanthogaleruca luteola).
Fulles de l'om amb típiques mossegades de larves de Xanthogaleruca luteola.
Foto: © Luís Núñez

Aquestes fulles tan afectades solen caure i tornen a sortir altres fulles, i es debiliten. Així l'arbre debilitat dóna facilitat perquè els escolítids subcorticals (Scolytus spp.) ataquin essent el vector de la grafiosi de l'om.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.