Altres insectes

 

Dins aquest apartat es poden relacionar molts altres insectes, però com a atacs més interessants indicam:

  • Somereta xucladora de les alzines (Kermes vermilio). Té relació directa amb la Seca de les alzines (Dryomia lichtensteini) detallada més endavant.
  • Aceria ilicis. Sobre alzina. Produeix "arinosis", una polsina marró en el revers de les fulles. Molt comuna a Mallorca.
  • Asterodiaspis ilicicola. Molt comuna a Menorca.
  • Aceria ulmicola. Afecta els oms.
  • Palaeococcus fuscipennis. Afecta el pi.
Altres plagues forestals - Primers atacs de Paleococcus fuscipennis a Mallorca. Altres plagues forestals - Primers atacs de Paleococcus fuscipennis a Mallorca.
Primers atacs de Paleococcus fuscipennis a Mallorca.
Foto: © Luís Núñez
Primers atacs de Paleococcus fuscipennis a Mallorca.
Foto: © Luís Núñez

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.