Agalla de l'alzina (Dryomia lichtensteini)

 

PLANTA A LA QUE AFECTA: Alzina (Quercus ilex).

Dípter de la família Cecidomyiidae, que indueix la formació d'agalles (malformacions als teixits vegetals produïts per insecte) sobre alzina (Quercus ilex).

Altres plagues forestals - Símptomes típics: agalles en forma de bolletes o bultets al revers de les fulles. Altres plagues forestals - Les agalles arriben quasi a substituir la fulla.
Símptomes típics: agalles en forma de bolletes o bonyets al revers de les fulles.
Foto: © Luís Núñez
Les agalles arriben quasi a substituir la fulla.
Foto: © Luís Núñez

S'observa un núvol de minimosquits quan arriba la calor (de març a agost), que ponen uns 150 ous individualment a les fulles de les alzines i produeixen el desenvolupament d'unes agalles o bonyets a l'interior de les quals la larva es troba protegida de les inclemències del temps i alimentada.

Pel feix emergeix l'adult realitzant un forat molt petit. No produeix un dany considerable a la planta, però quan és molt localitzat fa corbar-se les fulles i branquetes inferiors de l'alzina. Això crea una alarma injustificada entre la població i hi ha moltes telefonades de particulars.

Altres plagues forestals - Fulles clarament afectades.
Fulles clarament afectades.
Foto: © Luís Núñez

Els danys són reiterats a les mateixes alzines cada any, ja que copulen i posen els ous a la mateixa zona d'on van emergir els adults.

 

- Fitxa de la Dryomyia lichtensteini (Agalla de l’alzina).

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03