Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics de les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors:

Només hi poden pescar les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Formentera o Eivissa i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l'habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina, a més han d'estar incloses dins un cens, que es revisa cada dos anys.

Caixó de sípies_2n_mostreig.jpg

Els únics ormeigs permesos són per a la pesca professional d'arts menors dins la reserva marina són les xarxes d'emmallament i els ormeigs d'ham. No obstant això no es pot utilitzar cap tipus de xarxa entre l'1 de novembre i el 31 de març.


B) Pesca recreativa:

Els únics ormejos permesos són els següents:

Des de terra: el rall.

Des d'embarcació: el volantí/canya (màx.1 línia per pescador), la potera (màx. 1 línia amb 2 poteres, per pescador) i la fluixa (máx. dues línies per embarcació). La pesca des d'embarcació sols es podrà practicar entre l'1 de juliol  i el 31 de març, sempre a més de 10 m de fondària.

En cap cas no es podrà utilitzar peix o cefalòpodes vius com esca.

IMG-20181028-WA0009.jpg

Està prohibida la pesca submarina, els campionats de pesca, l'spinning, el jigging i la resta de modalitats de pesca que no estan específicament autoritzades.

Per pescar des d'embarcació cal una autorització triennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica al següent tràmit: Autorització pesca des d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els documents que subministrarà l'Administració amb l'autorització, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa

L'altre possibilitat és emplenar i enviar els fulls de regsitre de l'activitat:Registre activitats RMPunta de sa Creu_CAT.pdfRegistre activitats

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

C) Busseig esportiu:

El busseig amb escafandre autònom es pot practicar. Es requereix d'un permís individual o col·lectiu, que ha de lliurar l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

Foto_RMPC_5.jpg

En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).