Gestió i mitjans a les reserves marines

Les reserves marines són zones de pesca protegida amb una vocació de conservació dels recursos pesquers, però la seva eficàcia es basa, no tant en les regulacions que s'hi estableixen com en l'acompliment efectiu d'aquestes, circumstància per a la qual és fonamental comptar amb un servei de vigilància propi.

Servei de vigilància patrullant dins la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera

Servei de vigilància patrullant dins la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera 

El servei de vigilància està constituït per personal format en matèria nàutico pesquera i amb possessió del títol de guardapesca marítim. Aquesta formació els habilita per, entre d'altres actuacions, estendre actes de denúncia per infraccions comeses a les reserves marines, així com al decomís d'aparells que incompleixen la normativa o de les captures obtingudes de forma il·legal en aquestes àrees marines protegides.

Les funcions bàsiques dels guardes de les reserves són les següents:

  • Fer respectar la normativa de les reserves, patrullant-les regularment per terra i per mar.

Control de les mesures de peces capturades

Control de les mesures de peces capturades

  • Informar els usuaris (pescadors, navegants, bussejadors, banyistes, etc.) de les característiques i zonificació de les reserves marines.
  • Col·laborar en el seguiment biològic i pesquer.

Buceig

  • Informar periòdicament sobre l'estat de les reserves marines i de les accions necessàries (inversions, millores, reparacions, substitucions) a realitzar-ne per a la conservació en òptimes condicions.
  • Dur a terme les tasques necessàries per al control i manteniment de les instal·lacions de les reserves marines com les fites, els cartells informatius instal·lats, la revisió i manteniment de les embarcacions, dels locals, etc.

Per dur a terme aquestes funcions el servei de vigilància disposa d'embarcacions ràpides, equipades amb els mitjans i l'instrumental electrònic necessari per poder realitzar en les millors condicions les tasques que tenen encomanades.

Ormeigs decomisats

Ormeigs decomisats

Per altra banda, cal dir que cada reserva marina disposa d'una comissió de seguiment formada per diferents organismes i col·lectius com les administracions públiques, les confraries de pescadors, les associacions de pescadors recreatius, els clubs nàutics, les entitats conservacionistes, les institucions científiques, etc. Les comissions de seguiment són òrgans d'assessorament i de participació pública que opinen sobre la gestió, fan propostes i suggeriments als gestors, a la vegada que informen als diferents sectors socials sobre l'estat de les reserves marines i el seu funcionament.