Les espècies protegides a les reserves marines

A part de les espècies de captura prohibida a tot l’Estat, dins l’àmbit de les reserves marines de les Illes Balears hi ha una sèrie d’espècies que a causa de la insatisfactòria situació de conservació en què es troben es regula la seva captura. Aquestes espècies són les següents:

Presentación21.jpg

Descarregar llistat

Espècies de captura limitada

Dins les reserves marines s’estableix un límit de captura d’un exemplar per dia i pescador per a les següents espècies:

Llop (Dicentrarchus labrax)

Tord massot (Labrus merula)

Sarg Reial (Diplodus cervinus)

Grivia (Labrus viridis)

Gall (Zeus faver)

Cap-roig (Scorpaena scrofa)

Anfossos (Epinephelus spp., Mycteroperca rubra)

Orada (Sparus aurata)

Déntol (Dentex dentex)

Escorball (Sciaena umbra)