Descripció

Té una àrea de 5.086 hectàrees de les què unes 1.000 són zona de protecció especial (reserva integral) i 1.250 zona de veda de pesca recreativa. La reserva marina està situada al litoral de la tramuntana de Menorca. Es va declarar l’any 1999 (BOIB núm. 81, de 24 de juny). Es caracteritza pel bon estat de conservació i per l’elevat atractiu de la natura i del paisatge que conté, i això és vàlid també per als seus fons, que ben a prop de la costa ja superen els 30 metres de fondària.

descripcio

La presència de badies, cales, penya-segats i una àmplia zona marcada per la isòbata dels 45 metres, fan que la reserva tengui una elevada diversitat d’hàbitats. En el seu moment s’han arribat a comptabilitzar fins a 628 espècies bentòniques, la majoria de les quals són algues rodofícies, peixos i mol·luscs, i fins a 35 comunitats diferents.

Per l’interès ecològic, destaquen: l’escull barrera de posidònia de sa Nitja, les comunitats superficials d’algues del gènere Cystoseira, la varietat de comunitats infralitorals fotòfiles i les extenses zones rocoses, amb una bona representació d’espècies bentòniques d’interès conservacionista. Entre aquestes darreres, destaquen espècies com el corall vermell (Corallium rubrum), els mol·luscs com la nacra (Pinna nobilis) o el dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), i els crustacis com la llagosta (Palinurus elephas) i la cigala (Scyllarides latus).

D’altra banda, la badia de Fornells, de fons predominantment tous, presenta unes característiques ecològiques particulars, amb importants comunitats de fanerògames marines com la Cymodocea nodosa i la Zostera noltii, així com d’algues amb sistemes rizoides de fixació, com la Caulerpa prolifera, la Flabellia petiolata i la Halimeda tuna. Una part d’aquesta badia està greument degradada per l’activitat d’aqüicultura que s’hi dugué a terme al final dels anys vuitanta, i la inclusió dins la reserva n’ha de permetre la regeneració natural.

imatge