Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Plànol de situació i zonificació

La Reserva Marina de sa Punta de sa Creu, es troba delimitada per les coordenades que s’indiquen a continuació:

Punt A: 38º 42,158’ N / 001º 32,034’ E

Punt B: 38º 42,194’ N / 001º 35,407’ E

Punt C: 38º 40,586’ N / 001º 32,064’ E

Punt D: 38º 40,231’ N / 001º 35,042’ E (Punta de la Fernanda)

La línia de costa comp`resa entre els punts C i D.

Les dades estan referides al sistema geodèsic ETRS 89, sistema de coordenades geogràfiques en graus i minuts decimals.

mapa RM Punta de sa Creu.jpg